Междуправославните отношения

Междуправославните отношения

Автономията в Православната Църква и редът за нейното провъзгласяване

Автокефалията в Православната Църква и редът за нейното провъзгласяване

Диптиси

Теми на Предсъбора, изработени на Всеправославното съвещание, о. Родос, 1961 г.

III. Управление и църковно устройство

А. Кодификация на свещените канони и канонични порядки, подлежащи на утвърждаване от Вселенски Събор.

Б. Църковен съд и църковно съдопроизводство:

а) организация на духовните съдилища по възможност еднообразно за цялата Православна Църква;

б) установяване според възможностите на еднообразно църковно съдопроизводство;

в) апелация;

В. Епископат:

а) изучаване начинът за избор на архиереи според свещените канони;

б) административни и други различия при епископите;

1) Патриаршии;

2) Глави на автокефалните църкви;

3) Митрополити;

4) Архиепископи;

5) Титулярни митрополии;

6) Епархийски епископи;

7) Титулярни и викарни епископи;

8) Областни епископи;

в) монашески живот. Издирване на средства за възвръщане на православния монашески живот към неговото древно благочестие и благолепие по пътя на твърдостта в изпълнението на обичаите и манастирските устави и възраждане на предишния образ на монашеския живот.

Г. Привеждане на църковната дисциплина в частта й за поста в съответствие с изискванията на съвременността.

Д. Образованието на църковния клир:

а) форма, цели и съдържание на образованието на православния клир;

б) подчиняване на образованието на клириците на непосредствен църковен контрол;

в) богословски учебни заведения и други институти, подпомагащи подготовката на православния клир;

г) учебни сесии за църковната йерархия.

Е. Препятствия за брак. Изучаване на съвременната практика на поместните църкви и тяхното църковно съдопроизводство и изработване по възможност на еднообразие в по-горе указаната практика за цялата Православна Църква.

Ж. Облекло на клириците. Външен вид и облекло.

З. Календарният проблем. Проучването му в светлината на решенията на Първия Вселенски Събор относно пасхалията и изнамиране на пътища за сътрудничество между църквите по този въпрос.

И. Миряните в Православната Църква.

IV. Взаимоотношения между православните църкви.

А. Междуправославни отношения.

а) взаимоотношения на поместните автокефални църкви и тяхното отношение към Вселенската патриаршия според каноните и историята:

1) Мирните грамоти;

2) Диптиси;

3) Свето миро;

4) Съблюдаване на задълженията, произтичащи от Учредителните томоси;

5) Взаимни срещи на главите на православните автокефални църкви.

б) укрепване на съществуващите отношения по пътя на:

1) обмен на братски послания;

2) свикване на богословски конгреси;

3) командировки на клирици и професори;

4) контакти на богословските училища;

5) обмен на професори и студенти;

6) обмен на стипендии;

7) обмен на периодични издания, съчинения и други информационни материали, хвърлящи светлина върху живота и дейността на църквите;

8) празнуване на крупни църковни събития с междуправославно значение.

Б. Автокефалията и автономията в Православната църква:

а) провъзгласяване на автокефалия:

1) Кои я провъзгласяват;

2) Предпоставки и условия;

3) Начин за провъзгласяване на автокефалията;

4) Кои църкви днес се признават за автокефални;

б) определяне условията за признаване на дадена църква за автономна.

В. Православието и диаспората. Съвременното положение и каноническо оформяне на православната диаспора.

В. Сътрудничество на поместните православни църкви в делото по осъществяване на християнските идеи за мир, свобода, братство и любов между народите.

Г. Развитие на православното поклонничество във всички свещени места за поклонение.

VII. Общобогословски теми

А. Икономията в Православната Църква:

а) същност и изражение на термините «акривия» и «икономия» в Православната Църква;

б) «икономия»:

1) В Таинствата, извършвани както в Църквата, така и извън нея;

2) В присъединяване към Православната Църква на еретици, схизматици и отпаднали (чрез кръщение, миропомазание, покаяние и благословение);

3) В богослужението;

Б. Прославяне на светии и установяване на еднообразна всеправославна практика в тази област.

 

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Великий Всеправославный Собор. Стамбул, 2016 год

%d bloggers like this: